cantilena

CANTILENA – kancelária
Spevácky zbor mesta Senica
Námestie oslobodenia 11

905 01 Senica – Slovensko
Tel.:    + 421 34 651 2351
Mail:   cantilena@cantilena.sk

                          

VEDENIE ZBORU
Anna Klempová – vedúca zboru
Mob.: +421 948 897 461
Mail: anna.klempova@centrum.sk


DIRIGENTI ZBORU
Mgr. Art. Jozef Chabroň  – dirigent,
umelecký vedúci
Mail: jo.chabron@gmail.com

Mgr. Viera Gáliková – druhý dirigent
Tel.:   +421 34 621 4053
Mob.: +421 907  369 552