cantilena

CANTILENA – kancelária
Spevácky zbor mesta Senica
Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica – Slovensko
Tel.:    + 421 34 651 2351
Mob.:  + 421 902 523 035
Mail:   cantilena@cantilena.sk;  cantilena@inmail.sk 

Web:   www.cantilena.sk                                           VEDENIE ZBORU

Anna Klempová
Mob.: +421 948 897 461
Mail: anna.klempova@centrum.sk

Otto Repa
Mob.: +421 948 251 666

Mail:  otoaper@gmail.com

Ing. Vladimír Švec
Mob.: +421 903 128 038

Mail:  svego@inmail.sk


DIRIGENTI ZBORU
Mgr. Art. Jozef Chabroň  – dirigent,
umelecký vedúci
Mail: jo.chabron@gmail.com

Mgr. Viera Gáliková – druhý dirigent
Tel.:   +421 34 621 4053
Mob.: +421 907  369 552