cantilena

Občianske združenie Cantilena v spolupráci s MsKS, mestom Senica a speváckym zborom Cantilena uskutočňuje v Senici v Šaštíne a Skalici „Medzinárodné festivaly zborového spevu“. V Senici sa doteraz uskutočnili festivaly v r.1994, 1996, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 a 2918,  v Šaštíne  v r. 2006, 2008, 2010, 2012 a v Skalici 2014, 2016 a 2018.  Medzinárodný festival v Senici sa uskutočňuje ako Memoriál Jozefa Potočára a uskutočňuje sa spravidla každé dva roky v priestoroch MsKS v Senici. Ťažiskom repertoáru sú skladby svetského charakteru. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Šaštíne sa koná v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a od r. 2014 sa uskutočňuje v Skalici v Jezuitskom kostole. Repertoár je zložený výlučne zo skladieb sakrálneho charakteru. Festivalu sa zúčastňujú prihlásené zbory zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré vedenie OZ na základe prihlášok a splnení požadovaných kritérií pozve.

Priebeh festivalu
Medzinárodný festival  zborového spevu trvá tri dni.
Prvý deň – piatok: Príchod do Senice vo večerných hodinách do 21,00 hod (prezentácia, večera, ubytovanie)
Zbory sa dostavia na prezentáciu do kancelárie Cantileny do MsKS Senica, kde budú zaregistrované a dostanú všetky potrebné informačné a programové materiály k festivalu. Okrem toho bude zborom pridelený sprievodca, ktorý ich bude sprevádzať počas celého festivalu. 
Po registrácii nasleduje večera a odchod spolu so sprievdocom na ubytovanie.
Druhý deň – sobota: Festivalový koncert v MsKS v Senici o 18,00 – 20,00 hod (spoločná večera, spoločenské posedenie do 23,00 hod)
V doobedných hodinách návšteva zástupcov zborov u primátora mesta, voľný program (možnosť prehliadky mesta). Po spoločnom obede akustické skúšky, príprava na koncert.
Tretí deň –  Skalica – nedeľa: Festivalový koncert v Jezuitskom kostole o 15,00 – 17,00 hod. Po koncerte odchod domov.

V doobedných hodinách presun do Skalice a prehliadka historického centra mesta. Po spoločnom obede, akustické skúšky a príprava na koncert.

Organizátor festivalu zabezpečí ubytovanie počas celého festivalu a stravu – piatok (večera), sobota (raňajky, obed, večera), nedeľa (raňajky, obed, balíčky na cestu).

Zúčastnené zbory si cestu na festival hradia sami.

Kritéria účasti na festivale
Medzinárodného festivalu zborového spevu sa zúčastňujú zbory dospelé: mužské, ženské, miešané, komorné a capella i s hudobným sprievodom s maximálnym počtom 50 členov vrátane vedúcich a vodičov.

Repertoár
Pre festival v Senici podľa vlastného výberu v trvaní max. 20 minút zložený zo skladieb svetského charakteru. Pre festival v  Skalici podľa vlastného výberu v trvaní max. 20 minút zložený  zo skladieb sakrálneho charakteru. Na záver festivalového programu v Senici všetky zúčastnené zbory spievajú  spoločnú skladbu od slovenského skladateľa  národného umelca Eugena Suchoňa „ Aká si mi krásna“, ktorú každý zbor doma naštuduje. Podobne záver festivalového programu  v Skalici  bude ukončený spoločnou skladbou, ktorú organizátori včas prihláseným zborom zašlú  k naštudovaniu.

Prihlášky na festival treba zaslať do konca apríla roku, v ktorom sa koná festival na adresu cantilena@cantilena.sk!

Stiahnuť prihlášku / Download application form

 

Doteraz uskutočnené festivaly a zúčastnené zbory
1994 I. Medzinárodný festival zborového spevu Senica
Slovenská republika –  Cantilena Senica; Detský Spevácky Zbor Radosť Myjava 
Rakúsko – Singrunde Mödling 
Poľsko – Miejski Nauczycielski Chór Gorge Nowy Targ 
Česká republika – Spevácky zbor Kavoj

1996 –II. MFZS – Senica
DSZ RADOSŤ Myjava – Slovensko
SINGRUNDE  Mödling – Rakúsko
MIEJSKI NAUCZYCIELSKI CHÓR“GORCE“ Nowy Targ – Poľsko
SPS Hodonín – Česká republika ,CANTILENA –Senica – Slovensko
2000 – III. MFZS – Senica
CANTILENA Senica – Slovensko
SINGRUNDE  Mödling – Rakúsko
GRENZLANDCHOR Hohenau – Rakúsko
BÁRDOS LAJOS KAMARAKÓRUS Budapest – Maďarsko
ŽEROTÍN Olomouc – Česká Republika
2001 – IV. MFZS – Senica
CANTILENA Senica – Slovensko
SINGRUNDE  Mödling – Rakúsko
ŽSZ ZOBORALJA Žirany – Slovensko
CONTENTUS LIUPINA Leoben – Rakúsko
ASZ TEMPUS Bratislava – Slovensko
SPS Hodonín – Česká republika
2003 – V. MFZS – Senica
CANTILENA Senica – Slovensko
ZVONY Selenča – Srbsko a Čierna Hora
NEVEN Bač- Srbsko a Čierna Hora
OBECSEI SCHOLA CANTORUM Bečej – Srbsko a Čierna Hora
PUELLAE CANTANTES Wroclaw – Poľsko
PĚVECKÝ SBOR MĚSTA VRBNA – Česká republika
POZNAŇSKI CHÓR KAMERALNY Poznaň – Poľsko
AKADEMICKÝ SBOR Žerotín – česká republika
2006 – VI. MFZS – Senica – I. MFST – Šaštín
CANTILENA Senica – Slovensko
PĚVECKÝ SBOR MĚSTA VRBNA – Česká republika
SUŠIL SBOR M?STA Rousinov – Česká republika
EMMANUEL spevácky zbor mesta Zrenjanin – Srbsko
GIZELLA NÖIKAR ženský spevácky zbor Veszprém – Maďarsko
CAPRICOLIUM spevácky zbor mesta Glucholazy – Poľsko
CAPBELLA CANTA spevácky zbor mesta Gänserndorf – Rakúsko
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BREZNO – Slovensko
2008 – VII. MFZS – Senica – II. MFST – Šaštín
CANTILENA Senica – Slovensko
ZVONY – NEVEN, Selenča, Báč – Srbsko
PÁSZTI MIKLKÓS, Biatorbágy – Ma?arsko
UČITEĽSKY ZBOR HORN – Rakúsko
KUD “SLOGA“ Hreljin – Chorvátsko
SMETANA, Hulin – Česká republika
CHÓR ADAMA MICKIEWICZA, Glubczyce – Poľsko
2010 – VIII. MFZS – Senica – III.MFST – Šaštín
CANTILENA Senica – Slovensko
BRILLIANT Košice – Slovensko
KISPESTI GYÖNGYVIRÁG KÓRUS – Maďarsko
KUD „SLOGA“ HRELJIN – Chorvátsko
CHAMBER CHOIR AF MUSIC – Poľsko
PĚVECKÝ SBOR MĚSTA VRBNO – Česká republika
KOMORNÍ SBOR MĚSTA HODONÍN – Česká republika
2012 – IX. MFZS – Senica – IV. MFST – Šaštín
CANTILENA Senica – Slovensko
KUD “SLOGA“ Hreljin – Chorvátsko
Komorný zbor ECAV Senica – Slovensko
MPZ „RONJGI“ Viškovo – Chorvátsko
Spevácky zbor ZUŠ Senica – Slovensko
BÁRDOS LAJOS KAMARAKÓRUS Budapest – Maďarsko
ADOREMUS Bratislava – Slovensko
Chrámový zbor Baziliky Šaštín – Slovensko
2014 -X.MFZS Senica – V.MFST Skalica
Cantilena Senica – Slovensko

Komorný zbor Zvony – Selenča, Srbsko
MPZ  Rônjgi“ Viškovo – Chorvátsko
Pro Fun Mixed Choir Budapest – Maďarsko
Coro A.N.A. Latina – Taliansko
Pěvecký sbor města Vrbno – Česká republika
Chór mieszany Lo im A. Mickiewicza  v  GŁubczycach – Poľsko
2016 -XI. MFZS Senica – VI. MFST Skalica
HOSANNA – NYSA –  Poľsko
BERNARDINI Břidličná – Česká republika
Fojtuv komorní sbor Roudnice n/L. – Česká republika
SEMMELWEI VEGYESKSR Budaoest – Maďarsko
Cantilena Senica – Slovensko