Medzinárodný festival zborového spevu

Občianske združenie Cantilena v spolupráci s MsKS, mestom Senica a speváckym zborom Cantilena uskutočnil v Senici, v Šaštíne a Skalici a ďalej uskutočňuje v Senici a Skalici „Medzinárodné festivaly zborového spevu“. V Senici sa doteraz uskutočnili festivaly v r.1994, 1996, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018,  v Šaštíne  v r. 2006, 2008, 2010, 2012 a v Skalici 2014, 2016 a 2018.  Medzinárodný festival v Senici sa uskutočňuje ako Memoriál Jozefa Potočára a uskutočňuje sa spravidla každé dva roky v priestoroch MsKS v Senici. Ťažiskom repertoáru sú skladby svetského charakteru. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby sa konal v Šaštíne  v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie a od r. 2014 sa uskutočňuje v Skalici v Jezuitskom kostole. Repertoár je zložený výlučne zo skladieb sakrálneho charakteru. Festivalu sa zúčastňujú prihlásené zbory zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré vedenie OZ na základe prihlášok a splnení požadovaných kritérií pozve.

Priebeh festivalu

Medzinárodný festival  zborového spevu trvá tri dni.
Prvý deň – piatok: Príchod do Senice vo večerných hodinách do 21,00 hod (prezentácia, večera, ubytovanie)
Zbory sa dostavia na prezentáciu do kancelárie Cantileny do MsKS Senica, kde budú zaregistrované a dostanú všetky potrebné informačné a programové materiály k festivalu. Okrem toho bude zborom pridelený sprievodca, ktorý ich bude sprevádzať počas celého festivalu. 
Po registrácii nasleduje večera a odchod spolu so sprievodcom na ubytovanie.
Druhý deň – sobota: Festivalový koncert v MsKS v Senici o 18,00 – 20,00 hod (spoločná večera, spoločenské posedenie do 24,00 hod).
V do-obedných hodinách návšteva zástupcov zborov u primátora mesta, voľný program (možnosť prehliadky mesta). Po spoločnom obede akustické skúšky, príprava na koncert.
Tretí deň –  Skalica – nedeľa: Festivalový koncert v Jezuitskom kostole o 15,00 – 17,00 hod. Po koncerte odchod domov.

V do-obedných hodinách presun do Skalice a prehliadka historického centra mesta. Po spoločnom obede, akustické skúšky a príprava na koncert.

Organizátor festivalu zabezpečí ubytovanie počas celého festivalu a stravu – piatok (večera), sobota (raňajky, obed, večera), nedeľa (raňajky, obed, balíčky na cestu).

Zúčastnené zbory si cestu na festival hradia sami.

Kritéria účasti na festivale

Medzinárodného festivalu zborového spevu sa zúčastňujú zbory dospelé: mužské, ženské, miešané, komorné a capella i s hudobným sprievodom s maximálnym počtom 50 členov vrátane vedúcich a vodičov.

Repertoár

Pre festival v Senici podľa vlastného výberu v trvaní max. 20 minút zložený zo skladieb svetského charakteru. Pre festival v  Skalici podľa vlastného výberu v trvaní max. 20 minút zložený  zo skladieb sakrálneho charakteru. Na záver festivalového programu v Senici všetky zúčastnené zbory spievajú  spoločnú skladbu od slovenského skladateľa  národného umelca Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“, ktorú každý zbor doma naštuduje. Podobne záver festivalového programu  v Skalici  bude ukončený spoločnou skladbou, ktorú organizátori včas prihláseným zborom zašlú  k naštudovaniu.

Prihláška

Prihlášku na festival treba zaslať do konca apríla roku, v ktorom sa koná festival na adresu cantilena@cantilena.sk!

Stiahnuť prihlášku / Download application form

Doteraz uskutočnené festivaly a zúčastnené zbory

1994 – I. Medzinárodný festival zborového spevu Senica

Slovenská republika –  Cantilena Senica; Detský Spevácky Zbor Radosť Myjava 
Rakúsko – Singrunde Mödling 
Poľsko – Miejski Nauczycielski Chór Gorge Nowy Targ 
Česká republika – Spevácky zbor Kavoj

1996 – II. Medzinárodný festival zborového spevu Senica

Slovenská republika – Cantilena Senica; Detský Spevácky Zbor Radosť Myjava
Rakúsko – Singrunde Mödling 
Poľsko – Miejski Nauczycielski Chór Gorge Nowy Targ 
Česká republika – Smíšený pěvecký sbor Hodonín

2000 – III. Medzinárodný festival zborového spevu Senica

Slovenská republika – Cantilena Senica
Rakúsko – Singrunde Mödling; Grenzlandchor Hohenau 
Maďarsko – Bárdos Lájos Kamarakórus Budapešť 
Česká republika – Žerotín Olomouc 

2001 – IV. Medzinárodný festival zborového spevu Senica

Slovenská republika – Cantilena Senica; Ženský spevácky zbor Zoboralja Žirany; Akademický spevácky zbor Tempus Bratislava
Rakúsko – Singrunde Mödling; Contentus Liupina Leoben
Česká republika – Smíšený pěvecký sbor Hodonín

2003 – V. Medzinárodný festival zborového spevu Senica

Slovenská republika – Cantilena Senica
Srbsko a Čierna Hora – Zvony Selenča; Neven Bač; Obecsei Schola Cantorum Bečej – Srbsko a Čierna Hora
Poľsko – Puellae Cantamtes Wroclaw; Poznaňski Chór Kameralny Poznaň 
Česká republika – Akademický sbor Žerotín Olomouc; Pěvecký sbor města Vrbna Vrbno pod Pradědem

2006 – VI. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & I. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Šaštín-Stráže

Slovenská republika – Cantilena Senica; Spevácky zbor mesta Brezno
Česká republika – Pěvecký sbor města Vrbna Vrbno pod Pradědem; Sušil sbor města Rousinov
Srbsko a Čierna Hora – Emmanuel Spevácky zbor mesta Zrenjanin
Maďarsko –  Gizella Nöikar ženský spevácky zbor Veszprém 
Poľsko – Capricolium speváckyh zbor mesta Glucholazy
Rakúsko – Capbella Canta spevácky zbor mesta Gänserndorf

2008 – VII. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & II. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Šaštín-Stráže

Slovenská republika – Cantilena Senica
Srbsko – Zvony Selenča; Neven Bač
Maďarsko – Pászti Miklós Biatorbágy
Rakúsko – Učiteľský zbor mesta Horn
Chorvátsko – Kud Sloga Hreljin
Česká republika – Smetana Hulín
Poľsko –  Chór Adama Mickiewicza, Glubczyce

2010 – VIII. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & III. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Šaštín-Stráže

Slovenská republika – Cantilena Senica; Brilliant Košice
Maďarsko – Kispesti Gyöngyvirág Kórus
Chorvátsko – Kud Sloga Hreljin
Poľsko – Chamber choir of Music
Česká republika – Pěvecký sbor města Vrbna Vrbno pod Pradědem; Komorní sbor města Hodonín

2012 – IX. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & IV. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Šaštín-Stráže

Slovenská republika – Cantilena Senica; Komorný zbor ECAV Senica, Spevácky zbor ZUŠ Senica; Chrámový zbor Baziliky Šaštín; Adoremus Bratislava
Chorvátsko – Kud Sloga Hreljin; MPZ Ronjgi Viškovo
Maďarsko – Bárdos Lájos Kamarakórus Budapešť

2014 – X. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & V. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Skalica

Slovenská republika – Cantilena Senica
Srbsko – Komorný zbor Zvony Selenča
Chorvátsko – MPZ Ronjgi Viškovo
Maďarsko – Pro Fun Mixed Choir Budapešť
Taliansko – Coro A.N.A. Latina
Česká republika – Pěvecký sbor města Vrbna Vrbno pod Pradědem
Poľsko –  Chór miestany Adama Mickiewicza, Glubczyce

2016 – XI. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & VI. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Skalica

Slovenská republika – Cantilena Senica
Poľsko –  Hosanna Nysa
Česká republika – Bernardini Břidličná; Fojt
ův komorní sbor Roudnice nad Labem
Maďarsko – Semmelwei Vegyeskar Budapešť

2018 – XII. Medzinárodný festival zborového spevu Senica & VII. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Skalica

Slovenská republika – Cantilena Senica; Cantus Bratislava; Coro Laudamus Piešťany
Česká republika – Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín; Smíšený pěvecký sbor Trutnov
Chorvátsko – Kud Sloga Hreljin; Kud Martin Matetič Jadranovo