Vianočné koncerty

Cantilena od r. 1998 začala uskutočňovať v Senici vianočné koncerty. Od roku 2002 v mesiaci december uskutočňuje v Senici a iných mestách okresu tieto koncerty každý rok. Na koncerty v Senici pozýva hostí, ktorí spolu s Cantilenou pripravia pre návštevníkov zaujímavý celovečerný program s ťažiskom na skladby, hry a zvyky vianočného charakteru.

Hosťami Cantileny na týchto programoch doteraz boli:

Detský spevácky zbor Radosť Myjava (1998)
Komorný orchester Hudby MV (2002)
Detský spevácky zbor Margarétka pri ZUŠ Bratislava – Karlova Ves (2002, 2014)
Police Brass Quintet (2004, 2005,  2007, 2009, 2018)
Canerata Cantolrum (2003)
Reminiscencie – Skalica (2004, 2009, 2013)
Tirnavia Trnava – miešaný spevácky zbor (2004)
Sklo Bratislava – vokálna skupina (2004, 2009)
Komorný orchester J. Noska Hodonín (2005)
Rosenka – ZŠ Košariská (2005)
Detský spevácky zbor ZUŠ Senica (2006, 2017)
Tetky z Kyjova – ženský spevácky zbor (2006)
Detský národopisný súbor zo Skoronic u Kyjova (2006)
DNA – Dej nám akord – vokálna skupina z Brna (2007)
Detský folklórny súbor Kopaničiarik – Myjava (2007, 2012)
MUŽACI – mužská spevácka skupina z Velkých Pavlovic (2008)
Evajelický zbor z Častkova (2008)
Mužský zbor z Holíča (2008, 2009, 2010)
Akademický spevácky zbor Tempus Bratislava (2011)
Detský folklórny  súbor  Kornička z Trenčína (2011)
Vokálna skupina SKLO – Bratislava (2012)
Sláčikové kvarteto – Skalica (2013)
Komorný sláčikový orchester pri ZUŠ J. Kresánka – Bratislava, Karlova Ves (2014),
The Melodies – komorný spevácky zbor pri ZUŠ J. Kresánka – Bratislava, Karlova Ves (2014),
Octet SINGERS – Bratislava (2015)
Zvonkohra Košariská (2015)
Čečinka – Detský folklórny súbor pri ZUŠ J. Kresánka v Bratislave (2016)
OMNIA – Fakultný miešaný spevácky zbor pri Žilinskej univerzite (2016)

Lotz Trio – trio basetových rohov (2017) 
Malučká Nivničkadetským –  Detský folkórny  súborom v Nivnici (2018), Akordeónový orchester Melódia ZUŠ Senica (2018)
Komorným zbor ZUŠ Senica (2018)
Police Brass Quintet
video (2018)
ZUŠ Senica (2019)
DFS Krakovanček (2019)video