CANTILENA
Spevácky zbor mesta Senica
Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica – Slovensko
Tel.:    + 421 034 651 2351
Mob.:  + 421 0902 523 035
Mail:   cantilena@inmail.skcantilena@cantilena.sk
Web:   www.cantilena.sk                                           VEDENIE ZBORU
Ing. Vladimír Švec 
Robotnícka 54
905 01 Senica
Mob.: +421 0903 128 038
Mail:  svego@inmail.sk

Otto Repa
Robotnícka 115
905 01 Senica
Tel.: +421 034 651 3513
Mob.: +421 0948 251 666
Mail:  otoaper@gmail.com

Anna Klempová
J. Mudrocha 1355/31
905 01 Senica
Tel.: 034 657 4747
Mob.:0948 122 528
Mai: anna.klempova@centrum.Sk

Marta Buriánová
Vajanského 20
905 01 Senica
Tel.: 034 651 6972
Mob.: 094 818 694
DIRIGENTI ZBORU
Mgr. Art. Jozef Chabroň  dirigent,
umelecký vedúci
L. Novomeského 1217/85
905 01 Senica
Mob. : 0904 052 494
Mail:

 

Mgr. Viera Gáliková – druhý dirigent
Štúrova 263/20
907 01 Myjava
Tel.:   +421 034 621 4053
Mob.: +421 0907  369 552