cantilena

Vítame Vás 

Cantilena je združenie záujemcov o zborový spev, ktoré v súčasnom období pracuje ako amatérske vokálne teleso pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici ako Spevácky zbor mesta Senica. Celú svoju činnosť finančne zabezpečuje z prostriedkov mesta Senica, sponzorov, grantov, z príspevkov samotných členov a Občianskeho združenia Cantilena, ktoré organizačne a ekonomicky celú činnosť speváckeho zboru riadi.

NOVINKY