O nás

CURRICULUM VITAE

Spevácky zbor vznikol v roku 1971 a mal 41 členov. V r. 1976  sa zbor rozšíril až na 80 členov hlavne z radov učiteľov škôl senického okresu a speváckych zborov Myjava a  Skalica a prijal názov MZUOS (Miešaný zbor učiteľov okresu Senica). V roku 1984 sa počet zredukoval na cca 50 členov a začal pracovať pod názvom CANTILENA. Prvým dirigentom bol pedagóg Andrej Švoňava. V roku 1973  zbor prevzal profesor dirigovania na AMU v Bratislave, doc. PhDr. Jozef Potočár (1920 – 2002). Počas jeho 25. ročného vedenia sa zbor zaradil  medzi popredné amatérske telesá  na Slovensku. Od r. 1998  zbor dirigovala  Mgr. Viera Gáliková až do roku 2014. Od roku 2014 zbor diriguje a po umeleckej stránke vedie Mgr. Art. Jozef Chabroň – zbormajster SF Bratislava.  Cantilena od r. 1987 pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici ako Spevácky zbor mesta Senica. Cantilena počas svojho jestvovania uskutočnila stovky rôznych podujatí a koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Doteraz koncertovala na festivaloch, súťažiach a samostatných recipročných vystúpeniach v 16 krajinách Európy a na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Ankare – Turecku.

POSLANIE ZBORU

Poslaním zboru je šírenie zborového umenia na súťažiach, festivaloch, koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí, realizácia vianočných koncertov a organizovanie medzinárodných festivalov zborového spevu v Senici, Šaštíne a Skalici.

REPERTOÁR

Repertoár zbor čerpá predovšetkým zo slovenskej národnej tvorby a z vrcholných diel svetovej kultúry. Vo svojom repertoári zahŕňa tvorbu autorov všetkých období od polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia. Kmeňový repertoár zboru tvorí cez 200 skladieb a upravených ľudových piesní.

DIRIGENTI

Andrej Švoňava, PhDr. – pedagóg (1971 – 1973)
Jozef Potočár, doc. PhDr – hudobný pedagóg a dirigent  (1973 – 1998)
Vierka Gáliková, Mgr. – pedagóg, (1998 – 2013, od r.  2014 – 2021 ako druhá dirigentka)
Mgr. Art. Jozef Chabroň, ArtD. – zbormajster SF Bratislava (2014 – doteraz)

HLASOVÍ  PEDAGÓGOVIA

Ladislav Gubka, PhDr. –  (1973 – 1998)
Margita Ďurindová, PhDr. –  (1973 – 1998)
Jozef  Žák, PhDr. – (1979 – 1996)
Blanka Plhalová, Mgr. – (1980 – 1990)
Gita Gergelová, Mgr. –  (1985 – 1995)

ZBOR

Prvými členmi zboru v r. 1971 boli: Eva Banárová, Milan Bánsky, Tibor Cellery, Dušan Čaplovič, Alžbeta Dubčáková, Filip Dvorský,  Ľubica Farkašová, Jozef Fojtlín, Edita Fojtlínová, Anna Hollá, Ján Holovanišin, Milan Horný, Vladimír Horák, Božena Hromková, Pavol Chábela, Božena Chovancová, Mária Chromá, Jozef Jagušák, Elena Jurovatá, Anton Kabát, Vladimír Kajba, Anton Konečný, Eva Krokvičková, Zdenka Lysická, Elena Malárová, Július Miško, Mária Pivková, Antónia Podolcová, Marián Repa, Otto Repa, Ladislav Rusňák, Stanislava Rízková, Dana Sekáčová, Anna Schmidtová, Alžbeta Slezáková, Mária Šimková, Jaroslav  Šimšálek, Darina Turanová, Mária Vavrincová, Ľubomír Zigmund.

Aktívni členovia v roku 2022 (46)

Blaha Roman – korepetítor
Bartalová Alena – A
Buriánová Marta – S
Dranačka Rudolf – B
Eliáš Peter – B
Gašo Vladimír – B
Gazdová Miriam – A
Gromová Naďa – S
Hajlová Hilda – S
Hojerová Zina – S
Hromková Renata – S
Hurbánek Pavel – T
Hyža Ján – B
Chabroň Jozef – dirigent 
Jurášová Anna – A
Kaňová Katarína – A
Klempová Anna – S
Klvačová Alžbeta – S
Krištúfková Barbora – S
Kučírková Eva – A
Langerová Viktória – S
Lučanová Katarína – A
Maliková Gabriela – S
Marušková Beáta – S
Miča Ivan – T
Mišová Želmíra – S
Ondrášová Elena – A
Polakovičová Eva – S
Potúčková Bibiana – A
Ráčková Lenka ml. – A
Ráčková Lenka st. – A
Ravas Anton – T
Repa Otto – B
Robotová Zuzana – A
Skýpalová Anežka – A
Slezáková Martina – S
Súkupčáková Ľubica – S
Šajánek Lukáš – B
Šebesta Ján – B
Šebestová Viera – A
Škoda Richard – T
Turanová Darina – S
Vaculíková – Slaná – S
Vávrová Gabriela – A
Vidová Danka – A
Zálešák Miroslav – B

S = Soprán (17)
A = Alt (15)
B = Bas (8)
T = Tenor (4)