Kontakt

CANTILENA – kancelária

Spevácky zbor mesta Senica
Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica – Slovensko

DIRIGENTI ZBORU

Mgr. art. Jozef Chabroň, ArtD.
mail: jo.chabron@gmail.com

Bc. Gabriela Vizváry Vávrová
mail: gabrielavavrova9@gmail.com

VEDENIE ZBORU

Ing. Pavel Hurbánek
mob.: +421 905 711 216
mail: phurbanek55@gmail.com

Mgr. Katarína Kaňová
mob.: +421 948 526 512
mail: kanovakat11@gmail.com