Dve percentá

Venujte 2% z dane
Občianskemu združeniu Cantilena

Vážení priatelia zborového spevu!
Spev, a aj zborový spev je fenomén, ktorý patrí k veselému a spokojnému človeku a ktorý dokáže súčasne vytvoriť pohodu aj v duši smutného človeka. Je umením, ktoré nepotrebuje tlmočníka a spája ľudí bez bariér, ktoré  môže a mnohokrát i vytvára  či už jazyk, náboženská orientácia, politický názor, spoločenské postavenie… Žiaľ, bez financií a Vášho prispenia to ide len veľmi ťažko.
Obraciame sa na Vás preto s prosbou o podporu činnosti nášho OZ formou poukázania 2% z daní za rok 2020. Táto forma darcovstva je pre nás nepostrádateľným zdrojom prostriedkov potrebných na realizáciu hodnotných umeleckých projektov.
V roku 2021 Občianske združenie pracuje medziiným aj na príprave knižnej publikácie „50-ročná cesta Speváckeho zboru Cantilena“, ktorá bude pokrstená koncom roka – dúfame, že na koncerte, kde sa s Vami budeme môcť stretnúť.  Radi by sme tiež zorganizovali presunutý festival zborového spevu, ak nám to pandemická situácia dovolí. Tieto projekty sú ťažiskové a finančne náročné.

Chceme sa Vám vopred úprimne poďakovať za Vašu podporu.

S úctou
Ing. Pavel Hurbánek
predseda OZ Cantilena
+421 905 711216

Anna Klempová
organizačná vedúca zboru Cantilena
+421 948 897461

Tlačivo pre poukázanie 2% dane z roku 2022 pre OZ Cantilena

2% 2022 Cantilena

Jednoduchý postup krokov
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť  2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Teraz sa môžete rozhodnúť, že tieto peniaze pôjdu na dobrú vec – podporu zborového spevu a umenia. Postup sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, podávate si daňové priznanie, alebo ste firma.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane roku 2022 pre


Občianske združenie Cantilena
Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
IČO: 378 397 13