cantilena

Venujte 2% z dane
Občianskemu združeniu Cantilena

Vážení priatelia zborového spevu!
Spev, a aj zborový spev je fenomén, ktorý patrí k veselému a spokojnému človeku a ktorý dokáže súčasne vytvoriť pohodu aj v duši smutného človeka. Je umením, ktoré nepotrebuje tlmočníka a spája ľudí bez bariér, ktoré  môže a mnohokrát i vytvára  či už jazyk, náboženská orientácia, politický názor, spoločenské postavenie… Žiaľ, bez financií a Vášho prispenia to ide len veľmi ťažko.
Obraciame sa na Vás preto s prosbou o podporu činnosti nášho OZ formou poukázania 2% z daní za rok 2018. Táto forma darcovstva je pre nás nepostrádateľným zdrojom prostriedkov potrebných na realizáciu hodnotných umeleckých projektov.
V roku 2019 Občianske združenie pracuje medziiným aj na príprave „ XIII. Medzinárodného festivalu zborového spevu  Senica 2020“ a „ VIII. Medzinárodného festival sakrálnej tvorby Skalica“ za účasti 5 speváckych zborov, z toho 3 zahraničných a to v spolupráci s mestom Senica a Skalica  a Mestským kultúrnym strediskom Senica. Tieto projekty sú ťažiskové a finančne náročné.

Chceme Vám úprimne poďakovať za Vašu podporu a pretože Váš prípadný 2%-ný príspevok cestou Finančnej správy je anonymný, preto nás prosím neváhajte kontaktovať. Chceme sa Vám poďakovať aj osobitne.

S úctou
Ing. Vladimír Švec
predseda OZ Cantilena
+421 903 128038

Otto Repa
za  spevácky zbor Cantilena
+421 902 523035

mail: cantilena@inmail.sk , cantilena@cantilena.sk

Jednoduchý postup krokov
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť  2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Teraz sa môžete rozhodnúť, že tieto peniaze pôjdu na dobrú vec – podporu zborového spevu a umenia. Postup sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, podávate si daňové priznanie, alebo ste firma.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane  roku 2018 pre:
Občianske združenie Cantilena

Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
IČO: 378 397 13