cantilena

CHRONOLÓGIA  koncertov a vystúpení   na súťažiach  a prehliadkach v Slovenskej republike.
1973
Senica – 4 príležitostné koncerty (II., IV., V., XII.)
1974
Senica – I. okresná prehliadka speváckych zborov
– 4 príležitostné koncerty (IV., V. – 2x, XI.)
Brezová  – koncert  (XII.)
1975
Horné Orešany – Krajský festival speváckych zborov (XI.)
Myjava – II. okresná prehliadka speváckych zborov (XI.)
Rohovské Rybky – koncert (XII.)
Plavecké Podhradie – koncert (XII.)
Senica – 3 príležitostné koncerty (IV., V., VI.)
– rozhlasová nahrávka pre TV reláciu „Spievanky, spievanky“ (XII.)
1976
Holíč – krajská súťaž speváckych zborov (V.)
Senica  – 4 príležitostné koncerty (IV. – 2x, V., X.)
Brezová – koncert (XII.)
Borský Mikuláš – koncert (XII.)
1977
Senica – 3 príležitostné koncerty (II., V., IX.)
Radošovce – koncert (III.)
Unín – koncerty (IV., IX.)
Prietrž – pietna rozlúčka so spisovateľom Jánnom Jonášom (X.)
1978
Senica – Priamy prenos TV programu „Návšteva v klube….“ – 3 skladby – (II.)
Nové Mesto nad/Váhom – Krajská prehliadka speváckych zborov (IV.)
Skalica – Okresná prehliadka speváckych zborov (XI.)
Prievaly – slávnostný koncert – Okresný deň osvetových pracovníkov  (X.)
Borský Mikuláš – slávnostný koncert – Krajský deň osvetových pracovníkov  (IV.)
1979
Bratislava – slávnosti zborového spevu v koncert. sieni Čsl. rozhlasu (XI.)
Senica – 11 príležitostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1980
Levice – Krajská súťaž zborového spevu – I. pásmo s pochvalou poroty (XI.)
Senica – 19 príležitostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1981
Trnava – Celoštátna prehliadka zborovej tvorby (V.)
Čadca – koncert (VII.)
Skalité – koncert (VII.)

Senica – 6  príležitosných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1982
Bratislava – nahrávka 3 skladieb do Čsl. rozhlasu
Senica – 16 koncertných vystúpení v Senici a okolitých obciach
1983
Senica – 7 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Bratislava – nahrávka 3 skladieb do Čsl. rozhlasu
Smrdáky – 3 koncerty pre pacientov kúpeľov
Stará Turá – koncert (XI)
Levice – Krajská súťaž B kat. (zaradenie do I. pásma)
Piešťany – promenádny koncert pre pacientov (VIII.)
Myjava – koncert (XII.)
1984
Banská Bystrica – Celoslovenská súťaž speváckych zborov kat. B (I.pásmo)
Senica – 13 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Nové Mesto – koncert (II.)
Galanta – VI. Kodályho dni –festival (VII.)
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov kúpeľov
Radošovce – koncert  (XII.)
1985
Bratislava – slávnosti Bratislava – XIV. Slávnosti zborového spevu ( I. pásmo skupiny A)
Senica – 9 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1986
Senica – 6 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov kúpeľov
1987
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov kúpeľov
Senica – 8 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1988
Bratislava – slávnosti Bratislava – XV. Slávnosti zborového spevu
( I. pásmo skupiny A, zaradenie medzi 12 najlepších amatérskych vokálnych telies na Slovensku)
Senica – 5 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 3 koncerty pre pacientov kúpeľov 
1989
Senica – 5 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 2 koncerty pre pacientov
1990
Senica – príležitostné  koncerty v Senici a okolitých obciach
1991
Senica – 4 príležitostné  koncerty v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 5 koncertov pre pacientov kúpeľov
1992
Senica – 3 príležitostné koncerty
1993 
Senica – 6 príležitostných koncertov
1994
Senica
– J. J. Ryba – Vianočná omša s komorným orchestrom opery SND Bratislava
Gbely
– J. J. Ryba – Vianočná omša s komorným orchestrom opery SND Bratislava
Brezová
– J. J. Ryba – Vianočná omša s komorným orchestrom opery SND Bratislava

Senica – I. Medzinárodný festival zborového spevu 
1995 
Senica
1996
Senica – II. Medzinárodný festival zborového spevu 
6 príležitostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1997
Senica – J. J. Ryba – Vianočná omša s  orchestrom a speváckym zborom Hodonín
– 4 príležitostné koncerty v Senici
Šaštín – W.A. Mozart  – Korunovačná omša s orchestrom a speváckym zborom Hodonín
1998   
Senica – vianočné koncerty
Myjava – vianočný koncert
Smrdáky – koncerty v kúpeloch – (jún a október)
Brezová pod Bradlom – koncert – Bradlo – 79. výr. úmrtia M. R. Štefánika
1999
Smrdáky – 5 koncertov v kúpeľoch (február, apríl, máj, jún, október)
Brezová pod Bradlom
– odhalenie pamätníka JUDr. Štefana Osuského

– slávnostná  akadémia k 80. výročiu úmrtia M. R. Štefánika
Senica  – koncert so zborom  Carpe Diem z Francúzska (APRíL)
 – koncert pre SH Senica
 – vianočný koncert
Sobotište – 150.výročie martýrskej smrti Ľudovíta Šuleka
Borský Mikuláš – celonárodné oslavy 150. výr. úmrtia Jána Hollého
Myjava – vianočný koncert
Brezová – vianočný koncert
Vrbovce  – vianočný koncert
2000
Plešivec – II. festival – XXIV. ročník Hudobných týždňov Lajosa Bárdosa
Rimavská Sobota – koncert v rim.kat. kostole
Košariská  – 120. výročie narodenia M.R.Štefánika
Senica – III. Medzinárodný festival zborového spevu
 – vianočný  koncert
Myjava – vianočný  koncert
2001
Smrdáky – koncert v kúpeloch
Žirany a Koliňany – XXV. ročník Hudobných týždňov Lajosa Bárdosa
Kúty – Slávnosti sv. Gorazda
Senica – IV.. Medzinárodný festival zborového spevu
– dva príležitostné koncerty (máj, august)
– vianočný koncert
Holíč – vianočný koncert
Myjava – vianočný koncert
2002
Brezová pod Bradlom – Bradlo. 83. výr. úmrtia M. R. Štefánika
Bukovec – 410. výr. založenia obce Bukovec – sláv. Akadémia
Gbely – záhorácky kabaret P. Nemca
Bratislava – koncert v Blumentálskom kostole
Senica – vianočný koncert
Myjava – vianočný koncert
2003
Senica – V. Medzinárodný festival zborového spev,
– vianočný koncert

Malacky – vianočný koncert
Štefanov – vianočný koncert
Gbely –  vianočný koncert
2004    
Smrdáky – koncerty so zbormi ZVONY a NEVEN zo Srbska a Kammerchor Oberaargau zo Švajčiarska
Senica  – koncert k 25. výročiu vzniku MsKS v Senici
– koncert v Dome dôchodcov
– vianočný koncert
Šaštín – Bazilika – koncert s orchestrom OMV Rakúsko  a spev. zborom Adoremus z Bratislavy
Myjava – ev. kostol –  koncert venovaný Jánovi Trokanovi
Kopčany – Trojkráíový koncert
Prietrž  – vianočný koncert
Holíč  – vianočný koncert
2005
Brezno – VII. Horehronské slávnosti zborového spevu
Slovenská Ľupča – koncert v kostole
Holíč – 800. výročie prvej písomnej zmienky o Holíči
Senica – 3 koncerty (6. 4., 18. 4, 29. 10.)
– vianočný koncert
Myjava – vianočný koncert
Šaštín – vianočný koncert
2006
Senica  – VI. Medzinárodný festival zborového spevu
– 750. výročie prvej písomnej zmienky o Senici
– Dom kultúry -Mozartovo „ Requiem“, vianočný koncert
Šaštín – I. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Dolné Orešany – koncert v kostole
Štefanov – Trojkráľový koncert
Smrdáky –  570. výročie  prvej písomnej zmienky o obci
Nové Mesto nad Váhom – IV. ročník festivalu zborového spevu
Kúty – vianočný koncert
2007
Senica – koncert v Dome dôchodcov
– vianočný koncert
Hlboké – krajské oslavy 190. výr. narodenia J. M.- Hurbana
Koválov – koncert v kostole (50. výr. vysvätenia kostola)
Vysoké Tatry – koncerty  Tatranská Polianka, Tatranská Lomnica, Nový Smokovec
Myjava – vianočný koncert
2008
Hlboké – 20. výr, úmrtia J. M . Hurbana – spomienkový koncert
Senica – koncert v Dome dôchodcov
– Záhorácky kabaret
– 160. výr. Slovenského povstania  rokov meruômsych – lit.-hud. pásmo
– VII. Medzinárodný festival zborového spevu
– koncert pre RD Senica
– adventný koncert Cantileny a jej hostí
Holíč – vianočný koncert v kostole sv.  Martina
Šaštín – II. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – koncerty Nový Smokovec, Gerlachov
2009
Trnava – Krajská prehliadka speváckych zborov – Divadlo Jána. Palárika
Myjava – Celonárodné oslavy 160. výročie založenia I. SNR – námestie Myjava 2009
Myjava – koncert Vianoce s Cantilenou –  ev. kostol
Senica – vianočný koncert Cantileny a jej hostí
2010
Vysoké Tatry – koncert Tatranská Štrba v kostole
– koncert Nový Smokovec v kostole
Borský Mkuláš – koncert v r.k. kostole (225. výr. nar. Jána Hollého )
Brezová p. Bradlom – Mohyla M. R. Štefánika – (91. výr. smrti M. R. Štefánika)
– koncert v event. kostole (130. výročie bar. M. R. Štefánka)
– vianočný koncert v ev. kostole
Jablonica – koncert v r.k. kostole spolu so zborom Vrbno „ Svet hudby hranice bepozná“
Senica – koncert na námesti ( 6. výročie vstupu Slovenska do EÚ
– VIII. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2010)
– vianočný koncert v MsKS
Šaštínske Stráže – III. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Bazilika Sedembolestnej Panny  Marie
2011 
Senica – koncert v novom rim. kat. kostole   (sviatok Troch kráľov)
– koncert v koncertnej sále ZUŠ
– koncert v Domove socálnych služieb
– koncert venovaný sviatku Cyrla a Metoda v evan.. kostole
– vianočný koncert Cantileny a jej hostí
Smrdáky – koncert pri 575. výročí  I. písomnej zmienky
– vianočný koncert,ert v evanjelíckom kostole
Králová Lehota – koncert v evanjelíckom kostole
Svätý  Kríž – koncert v artikulárnom evanjelíckom kostole
Myjava –  koncert v evanjelíckom kostole „ Vianoce s Cantilenou
2012
Senica koncert k MDŽ
– IX. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2012)
– vianočný koncert v MsKS
Šaštínske Stráže – IV. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny  Marie
Skalica – koncert v Jezuitskom kostole
Holíč – vianočný koncert v rim. kat. kostole sv. Martina
Nízke Tatry – Liptov, Demänová – koncerty:
Bobrovec – koncert v rím. kat. kostole
Liptovské Kvačany – koncert v rím. kat. kostole
Jablonica – koncert pri prílež. 750. výročia prvej písomnej spomienky o obci
Nové Mesto  nad Váhom – 7. ročník  zborového spevu – Festival v MsKS
2013
Senica – koncert pri prílež. Dňa Zeme a 1150. výročia príchodu Cyrila  Metoda na Veľkú Moravu.
– vianočný koncert v MsKS
Borský Mikuláš – koncert duchovnej hudby v rámci Cyrilo- Metodejských tradícií v kostole sv. Mikuláša
Koválov – koncert duchovnej hudby v rámci Cyrilo- Metodejských tradícií v rim. kat. kostole
Skalica – vianočný koncert v Jezuitskom kostole
2014
Senica – X. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2014″
               – vianočný koncert v MsKS
Skalica – V. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Jezuitskom kostole
               – vianočný koncert v Jezuitskom kostole
Radošovce
– vianočný benefičný koncert v rim. kat. kostole (prehliadka troch zborov)
2015
Dunajská Streda – 
Krajská súťaž speváckych zborov ( 20. júna – získali sme  Zlaté pásmo), (20. 6. 2015)
Senica – Koncert pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda (5. júla – rim. kat. kostol – Sotina)
– Vystúpenie v amfiteátri v rámci letných hudobných slávností – Senické kultúrne leto (22. 8. 2015)
– vianočný koncert Cantileny a jej hostí v MsKS (17. 12. 2015)
Košariská – Koncert pri príležitosti 135. výročia nar. M. R. Štefánika (ev. kostol 25. júla)- dramatického pásma počas oslav 
200. výročia narodenia Ĺudovíta Štúra ( 19. 9. 2015)
Skalica – Adventný koncert Cantileny -Jezuitský kostol (6. 12. 2015)
Piešťany – Vianočné impresie – 9. festival adventnej a vianočnej piesne – Kostol sv. Cyrila a metoda (5. 12. 2015)
2016
Senica 
– Jubilejný koncert k 45. výročiu založenia Cantileny – kostol sv. Cyrila a Metoda (18. jún 2016)
              XI. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2016″
              –  vianočný koncert Cantileny a jej hostí v MsKS  (14. 12. 2016)
Skalica – VI. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Jezuitskom kostole – (9. X. 2016)
Siladice – Adventný koncert so Zvonkohrou Košariská – Priepasné (11. 12. 2016)
Myjava – Adventný koncert Cantileny – ev. kostol a.v. (18. 12, 2016)

Aktivity:
Zbor Cantilena  okrem koncertnej činnosti doma a v zahraničí účinkuje v meste Senica a okolitých mestách i obciach okresu Senica podľa požiadaviek a potrieb mesta pri rôznych regionálnych, okresných i miestnych výročiach, oslavách a slávnostiach a zabezpečuje tiež  vystúpenia zahraničných zborov v meste Senica ( francúzsky zbor Gabriel Fouré z Marseille, španielsky zbor AL-LELUJA z Tarragony, nemecký zbor SANDY CHOR z Brém, rakúsky zbor CHOR UNION z Lambachu, poľský zbor Pedagogickej fakulty z Kielcov, grécky zbor NEU CHOROVIA z Levkady. Kammerchor Oberaargau zo Švajčiarska ai.).

Zbor Cantilena každoročne uskutočňuje adventné a vianočné koncerty spolu  s prizvanými hosťami . Zbor Cantilena každé dva roky uskutočnuje v Senici Medzinárodný festival zborového spevu za účasti 6 – 8 zborov zo SR a okolitých štátov  a Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Šaštíne a Skalici.