cantilena

Spevácky zbor Cantilena vystupuje pri rôznych príležitostiach či už v meste Senica alebo okolitých mestách a dedinách. Okrem toho sa zúčastňuje prehliadok zborového spevu po celom Slovensku.

CHRONOLÓGIA koncertov a vystúpení v Slovenskej republike

2021
15.8. Senica, malý amfiteáter – koncert v rámci Senického kultúrneho leta foto video
7.9. Bratislava, kostol sv. Vincenta de Paul – koncert “Cantate Domino” spolu bratislavským zborom Cantus v rámci multižánrového festivalu “Symfónia umenia” foto

2020
21.2. Bratislava, Slovenská Filharmónia, sála Reduty mimoriadny koncert SFZ s hosťami čítať viac video

2019
28.4. Senica, Evanjelický kostol – koncert “Proč bychom se netěšili” video
26.5. Bratislava, Františkánsky kostol – koncert spolu SKO z cyklu “Hudba v chrámoch” foto
22.7. Bratislava, Primaciálny Palác, Zrkadlová sieň – koncert v rámci cyklu Medzinárodného festivalu spolu so zbormi s Číny a Taiwanu foto
20.10. Čáčov, Evanjelický kostol – koncert pri príležitosti Čáčovských hodov foto
8.12. Krakovany, kostol sv. Mikuláša – Adventný koncert
11.12. Senica, MsKS – tradičný Vianočný koncert Cantileny a jej hostí spolu s DFS Krakovanček a ZUŠ Senica foto video
22.12. Cífer, kostol sv. Michala Archanjela – Adventno-Vianočný koncert

2018
6.1. Cerová, RK kostol sv. Anjelov Strážcov – Trojkráľový koncert 
14.4. Senica, kostol sv. Cyrila a Metoda – spoločný koncert Cantileny a Slovenského Komorného Orchestra video foto
31.5. VTSÚ Záhorie – oslava 90.výročia založenia VTSÚ video 
5.7. Trenčín, letisko – otvárací koncert festivalu “Pohoda 2018” ako spomienka na Jána a Martinu – v spolupráci so Slovenským Komorným Orchestrom a ďalšími slovenskými zbormi video
23.7. Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca – Medzinárodný festival hudby a zborového spevu – účinkujúcimi boli zbory z Číny a Taiwanu video-spoločná skladba
6.10. Senica, kultúrny dom – XII. Medzinárodný festival zborového spevu
7.10. Skalica, jezuitský kostol – VII. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby
28.10. Prietrž, kultúrny dom – Ctíme si svoju históriu – program k výročiu 100. vzniku ČSR foto 
8.12. Pezinok, Pinelova nemocnica – Adventný koncert
17.12. Myjava, evanjelický kostol – Adventný koncert
21.12. Senica, kultúrny dom – tradičný Vianočný koncert Cantileny a jej hostí spolu s detským folklórnym súborom Malučká Nivnička, akordeónovým orchestrom Melódia ZUŠ Senica, komorným zborom ZUŠ Senica a Police Brass Quintet video

2017
5.-8.5. koncertný zájazd v Nízkych Tatrách 
            6.5. Hybe, evanjelický kostol
            7.5. Bobrovec, RK kostol sv. Juraja
            7.5. Gerlachov, evanjelický kostol
4.6. Brezová pod Bradlom, evanjelický kostol – koncert pri príležitosti 210. výročia narodenia brezovského organára Martina Šašku
17.6. Bratislava, RK kostol sv. Štefana “u kapucínov” – koncert pri príležitosti 300. výročia vysviacky kostola ako pozvaní hostia speváckeho zboru Cantus Bratislava
24.6. Dunajská Streda – krajská súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov – náš súbor sa umiestnil v zlatom pásme s pochvalou poroty a získal postup na celoslovenskú súťaž
1.7. Bratislava, veľká sála DK Ružinov – Slávnostný koncert speváckych zborov Cantus Bratislava, Cantilena Senica a Svatopluk Žďár nad Sázavou
2.7. Koválov, RK kostol sv. Ondreja – hudobný doprovod slávnostnej omše k 625. výročiu prvej písomnej zmienky o obci a koncert po omši
5.7. Terchová, RK kostol sv. Cyrila a Metoda – Slávnostný galakoncert v rámci XXVIII. ročníka Cyrilo-metodských dní v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom a viacerými slovenskými zbormi video
20.-21.10. Spišská Nová Ves, evanjelický kostol – 3. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva Il Canto 2017, kde si náš zbor s výpomocou dirigenta Ondreja Hluchého vyspieval strieborné pásmo
10.12. Rovensko, kultúrny dom – Vianočný koncert spolu so Zvonkohrou Košariská-Priepasné foto
13.12. Senica, kultúrny dom – tradičný Vianočný koncert Cantileny a jej hostí spolu s Lotz Trio a Detským speváckym zborom ZUŠ Senica video

2016
18. 6. Senica, RK kostol sv. Cyrila a Metoda – Jubilejný koncert k 45. výročiu založenia zboru Cantilena
8.10. Senica, kultúrny dom – XI. Medzinárodný festival zborového spevu
9.10. Skalica, jezuitský kostol – VI. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby
11.12. Siladice – Adventný koncert so Zvonkohrou Košariská- Priepasné
14.12. Senica, kultúrny dom – tradičný Vianočný koncert Cantileny a jej hostí spolu so Speváckym zborom Omnia a detským folklórnym súborom Čečinka
18.12. Myjava, evanjelický kostol – Adventný koncert

1972
Senica –   5 príležitostných  vystúpení (Prvé verejné vystúpenie zboru na námestí v Senici
pri oslavách 1- mája)
Dojč – koncert
1973
Senica – 5 príležitostných  koncerty  a vystúpení  (II., IV., V.,  XI.,XII.)
1974

Senica – I. okresná prehliadka speváckych zborov
– 4 príležitostné koncerty (IV., V. – 2x, XI.)
Brezová  – koncert  (XII.)
1975
Horné Orešany – Krajský festival speváckych zborov (XI.)
Myjava – II. okresná prehliadka speváckych zborov (XI.)
Rohovské Rybky – koncert (XII.)
Plavecké Podhradie – koncert (XII.)
Senica – 3 príležitostné koncerty (IV., V., VI.)
– rozhlasová nahrávka pre TV reláciu „Spievanky, spievanky“ (XII.)
1976
Holíč – krajská súťaž speváckych zborov (V.)
Senica  – 4 príležitostné koncerty (IV. – 2x, V., X.)
Brezová – koncert (XII.)
Borský Mikuláš – koncert (XII.)
1977
Senica – 3 príležitostné koncerty (II., V., IX.)
Radošovce – koncert (III.)
Unín – koncerty (IV., IX.)
Prietrž – pietna rozlúčka so spisovateľom Jánnom Jonášom (X.)
1978
Senica – Priamy prenos TV programu „Návšteva v klube….“ – 3 skladby – (II.)
Nové Mesto nad/Váhom – Krajská prehliadka speváckych zborov (IV.)
Skalica – Okresná prehliadka speváckych zborov (XI.)
Prievaly – slávnostný koncert – Okresný deň osvetových pracovníkov  (X.)
Borský Mikuláš – slávnostný koncert – Krajský deň osvetových pracovníkov  (IV.)
1979
Bratislava – slávnosti zborového spevu v koncert. sieni Čsl. rozhlasu (XI.)
Senica – 11 príležitostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1980
Levice – Krajská súťaž zborového spevu – I. pásmo s pochvalou poroty (XI.)
Senica – 19 príležitostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1981
Trnava – Celoštátna prehliadka zborovej tvorby (V.)
Čadca – koncert (VII.)
Skalité – koncert (VII.)

Senica – 6  príležitosných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1982
Bratislava – nahrávka 3 skladieb do Čsl. rozhlasu
Senica – 16 koncertných vystúpení v Senici a okolitých obciach
1983
Senica – 7 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Bratislava – nahrávka 3 skladieb do Čsl. rozhlasu
Smrdáky – 3 koncerty pre pacientov kúpeľov
Stará Turá – koncert (XI)
Levice – Krajská súťaž B kat. (zaradenie do I. pásma)
Piešťany – promenádny koncert pre pacientov (VIII.)
Myjava – koncert (XII.)
1984
Banská Bystrica – Celoslovenská súťaž speváckych zborov kat. B (I.pásmo)
Senica – 13 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Nové Mesto – koncert (II.)
Galanta – VI. Kodályho dni –festival (VII.)
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov kúpeľov
Radošovce – koncert  (XII.)
1985
Bratislava – slávnosti Bratislava – XIV. Slávnosti zborového spevu ( I. pásmo skupiny A)
Senica – 9 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1986
Senica – 6 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov kúpeľov
1987
Smrdáky – 4 koncerty pre pacientov kúpeľov
Senica – 8 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
1988
Bratislava – slávnosti Bratislava – XV. Slávnosti zborového spevu
( I. pásmo skupiny A, zaradenie medzi 12 najlepších amatérskych vokálnych telies na Slovensku)
Senica – 5 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 3 koncerty pre pacientov kúpeľov 
1989
Senica – 5 príležitostných  koncertov v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 2 koncerty pre pacientov
1990
Senica – príležitostné  koncerty v Senici a okolitých obciach
1991
Senica – 4 príležitostné  koncerty v Senici a okolitých obciach
Smrdáky – 5 koncertov pre pacientov kúpeľov
1992
Senica – 3 príležitostné koncerty
1993 
Senica – 6 príležitostných koncertov
1994
Senica
– J. J. Ryba – Vianočná omša s komorným orchestrom opery SND Bratislava
Gbely
– J. J. Ryba – Vianočná omša s komorným orchestrom opery SND Bratislava
Brezová
– J. J. Ryba – Vianočná omša s komorným orchestrom opery SND Bratislava

Senica – I. Medzinárodný festival zborového spevu 
1995 
Senica
1996
Senica – II. Medzinárodný festival zborového spevu 
6 príležitostných koncertov v Senici a okolitých obciach
1997
Senica – J. J. Ryba – Vianočná omša s  orchestrom a speváckym zborom Hodonín
– 4 príležitostné koncerty v Senici
Šaštín – W.A. Mozart  – Korunovačná omša s orchestrom a speváckym zborom Hodonín
1998   
Senica – vianočné koncerty
Myjava – vianočný koncert
Smrdáky – koncerty v kúpeloch – (jún a október)
Brezová pod Bradlom – koncert – Bradlo – 79. výr. úmrtia M. R. Štefánika
1999
Smrdáky – 5 koncertov v kúpeľoch (február, apríl, máj, jún, október)
Brezová pod Bradlom
– odhalenie pamätníka JUDr. Štefana Osuského

– slávnostná  akadémia k 80. výročiu úmrtia M. R. Štefánika
Senica  – koncert so zborom  Carpe Diem z Francúzska (APRíL)
– koncert pre SH Senica

 – vianočný koncert
Sobotište – 150.výročie martýrskej smrti Ľudovíta Šuleka
Borský Mikuláš – celonárodné oslavy 150. výr. úmrtia Jána Hollého
Myjava – vianočný koncert
Brezová – vianočný koncert
Vrbovce  – vianočný koncert
2000
Plešivec – II. festival – XXIV. ročník Hudobných týždňov Lajosa Bárdosa
Rimavská Sobota – koncert v rim.kat. kostole
Košariská  – 120. výročie narodenia M.R.Štefánika
Senica – III. Medzinárodný festival zborového spevu
 – vianočný  koncert

Myjava – vianočný  koncert
2001
Smrdáky – koncert v kúpeloch
Žirany a Koliňany – XXV. ročník Hudobných týždňov Lajosa Bárdosa
Kúty – Slávnosti sv. Gorazda
Senica – IV.. Medzinárodný festival zborového spevu
– dva príležitostné koncerty (máj, august)
– vianočný koncert
Holíč – vianočný koncert
Myjava – vianočný koncert
2002
Brezová pod Bradlom – Bradlo. 83. výr. úmrtia M. R. Štefánika
Bukovec – 410. výr. založenia obce Bukovec – sláv. Akadémia
Gbely – záhorácky kabaret P. Nemca
Bratislava – koncert v Blumentálskom kostole
Senica – vianočný koncert
Myjava – vianočný koncert
2003
Senica – V. Medzinárodný festival zborového spev,
– vianočný koncert

Malacky – vianočný koncert
Štefanov – vianočný koncert
Gbely –  vianočný koncert
2004    
Smrdáky – koncerty so zbormi ZVONY a NEVEN zo Srbska a Kammerchor Oberaargau zo Švajčiarska
Senica  – koncert k 25. výročiu vzniku MsKS v Senici
– koncert v Dome dôchodcov
– vianočný koncert
Šaštín – Bazilika – koncert s orchestrom OMV Rakúsko  a spev. zborom Adoremus z Bratislavy
Myjava – ev. kostol –  koncert venovaný Jánovi Trokanovi
Kopčany – Trojkráíový koncert
Prietrž  – vianočný koncert
Holíč  – vianočný koncert
2005
Brezno – VII. Horehronské slávnosti zborového spevu
Slovenská Ľupča – koncert v kostole
Holíč – 800. výročie prvej písomnej zmienky o Holíči
Senica – 3 koncerty (6. 4., 18. 4, 29. 10.)
– vianočný koncert
Myjava – vianočný koncert
Šaštín – vianočný koncert
2006
Senica  – VI. Medzinárodný festival zborového spevu
– 750. výročie prvej písomnej zmienky o Senici
– Dom kultúry -Mozartovo „ Requiem“, vianočný koncert

Šaštín – I. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Dolné Orešany – koncert v kostole
Štefanov – Trojkráľový koncert
Smrdáky –  570. výročie  prvej písomnej zmienky o obci
Nové Mesto nad Váhom – IV. ročník festivalu zborového spevu
Kúty – vianočný koncert
2007
Senica – koncert v Dome dôchodcov
– vianočný koncert

Hlboké – krajské oslavy 190. výr. narodenia J. M.- Hurbana
Koválov – koncert v kostole (50. výr. vysvätenia kostola)
Vysoké Tatry – koncerty  Tatranská Polianka, Tatranská Lomnica, Nový Smokovec
Myjava – vianočný koncert
2008
Hlboké – 20. výr, úmrtia J. M . Hurbana – spomienkový koncert
Senica – koncert v Dome dôchodcov
– Záhorácky kabaret
– 160. výr. Slovenského povstania  rokov meruômsych – lit.-hud. pásmo
– VII. Medzinárodný festival zborového spevu
– koncert pre RD Senica
– adventný koncert Cantileny a jej hostí
Holíč – vianočný koncert v kostole sv.  Martina
Šaštín – II. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – koncerty Nový Smokovec, Gerlachov
2009
Trnava – Krajská prehliadka speváckych zborov – Divadlo Jána. Palárika
Myjava – Celonárodné oslavy 160. výročie založenia I. SNR – námestie Myjava 2009
Myjava – koncert Vianoce s Cantilenou –  ev. kostol
Senica – vianočný koncert Cantileny a jej hostí
2010
Vysoké Tatry – koncert Tatranská Štrba v kostole
– koncert Nový Smokovec v kostole
Borský Mkuláš – koncert v r.k. kostole (225. výr. nar. Jána Hollého )
Brezová p. Bradlom – Mohyla M. R. Štefánika – (91. výr. smrti M. R. Štefánika)
– koncert v event. kostole (130. výročie bar. M. R. Štefánka)
– vianočný koncert v ev. kostole
Jablonica – koncert v r.k. kostole spolu so zborom Vrbno „ Svet hudby hranice bepozná“
Senica – koncert na námesti ( 6. výročie vstupu Slovenska do EÚ
– VIII. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2010)
– vianočný koncert v MsKS

Šaštínske Stráže – III. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby Bazilika Sedembolestnej Panny  Marie
2011 
Senica – koncert v novom rim. kat. kostole   (sviatok Troch kráľov)
– koncert v koncertnej sále ZUŠ

– koncert v Domove socálnych služieb
– koncert venovaný sviatku Cyrla a Metoda v evan.. kostole
– vianočný koncert Cantileny a jej hostí
Smrdáky – koncert pri 575. výročí  I. písomnej zmienky
– vianočný koncert,ert v evanjelíckom kostole
Králová Lehota – koncert v evanjelíckom kostole
Svätý  Kríž – koncert v artikulárnom evanjelíckom kostole
Myjava –  koncert v evanjelíckom kostole „ Vianoce s Cantilenou
2012
Senica koncert k MDŽ
– IX. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2012)
– vianočný koncert v MsKS
Šaštínske Stráže – IV. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby – Bazilika Sedembolestnej Panny  Marie
Skalica – koncert v Jezuitskom kostole
Holíč – vianočný koncert v rim. kat. kostole sv. Martina
Nízke Tatry – Liptov, Demänová – koncerty:
Bobrovec – koncert v rím. kat. kostole
Liptovské Kvačany – koncert v rím. kat. kostole
Jablonica – koncert pri prílež. 750. výročia prvej písomnej spomienky o obci
Nové Mesto  nad Váhom – 7. ročník  zborového spevu – Festival v MsKS
2013
Senica – koncert pri prílež. Dňa Zeme a 1150. výročia príchodu Cyrila  Metoda na Veľkú Moravu.
– vianočný koncert v MsKS
Borský Mikuláš – koncert duchovnej hudby v rámci Cyrilo- Metodejských tradícií v kostole sv. Mikuláša
Koválov – koncert duchovnej hudby v rámci Cyrilo- Metodejských tradícií v rim. kat. kostole
Skalica – vianočný koncert v Jezuitskom kostole
2014
Senica – X. Medzinárodný festival zborového spevu „ SENICA – 2014″
               – vianočný koncert v MsKS
Skalica – V. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby v Jezuitskom kostole
               – vianočný koncert v Jezuitskom kostole
Radošovce
– vianočný benefičný koncert v rim. kat. kostole (prehliadka troch zborov)
2015
Dunajská Streda – 
Krajská súťaž speváckych zborov ( 20. júna – získali sme  Zlaté pásmo), (20. 6. 2015)
Senica – Koncert pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda (5. júla – rim. kat. kostol – Sotina)
– Vystúpenie v amfiteátri v rámci letných hudobných slávností – Senické kultúrne leto (22. 8. 2015)
– vianočný koncert Cantileny a jej hostí v MsKS (17. 12. 2015)
Košariská – Koncert pri príležitosti 135. výročia nar. M. R. Štefánika (ev. kostol 25. júla)- dramatického pásma počas oslav 200. výročia narodenia Ĺudovíta Štúra ( 19. 9. 2015)
Skalica – Adventný koncert Cantileny -Jezuitský kostol (6. 12. 2015)
Piešťany – Vianočné impresie – 9. festival adventnej a vianočnej piesne – Kostol sv. Cyrila a metoda (5. 12. 2015)